Sign in

Asi stopadesátý zápisník…
1K Followers

1,023 Followers

 • Zlatuše Schnellerová

  Zlatuše Schnellerová

 • Martin Drab

  Martin Drab

  Law&Media&Tech

 • František Szabó

  František Szabó

  CEO Lemony Marketing http://t.co/jcGtoz2mgu

 • Miro Hrončok

  Miro Hrončok

  Free software developer at @redhatcz and teacher at @FIT_CTU, where I do @3DprintFIT. @fedora ambassador. Pythonista. Owner of 2 Irish wolfhounds.

 • Jiří Pudil

  Jiří Pudil

  Webdeveloper, básník, kytarista. Z 1 % génius, z 99 % blázen. Od přírody flegmatik.

 • Vašek Lorenc

  Vašek Lorenc

 • Jiří Nosek

  Jiří Nosek

 • Pavel Kučera

  Pavel Kučera

  Nejdřív ze všeho jsem se flákal. Potom přišlo na řadu lenošení. Pokračoval jsem prokrastinací až k nic nedělání a pak se vrátil k flákání.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store