Tak jo, ou kej, je to tu zas, už osmým rokem si kdejaký kretén píše na zeď hrdé prohlášení o tom, že on tedy rozhodně nedává svolení Facebooku k… to je jedno k čemu, asi k tomu, aby ukazoval jeho fotky v triku Ortel, a že pokud to bude dělat, tak uvidí!

Bylo by laciné se těm lidem smát. Bylo by marné jim říkat, že jsou tupé lopaty, protože si nepřečetli pravidla Facebooku a nepochopili je, jelikož — ruku na srdce — kdo z nás čte podmínky, že?

Někteří by dokonce považovali za velmi neuctivé těm lidem říkat, že jejich názor nezajímá vůbec nikoho, tím míň Facebook, a že si Facebook z každého takového nápisu na zdi nedělá nijak těžkou hlavu, prostě protože nemusí.

Mohli jsme si říkat, že to je něco jako tramp stamp, tedy projev, který volá do světa “hej, já jsem blbé koště, ale připadám si, že jsem vás všechny přečůral”.

Author: Matthew Bietz, CC-BY-SA

Tedy něco jako když si Jesterka17 napíše na profil “jsem nejvíc bitch, vy nuly”. Sama tomu možná věří, ale kdokoli zvenčí to čte jako “jsem tak tupá, že to o sobě napíšu veřejně”.

Jo, něco jako samolepka ORTEL na autě nebo alobalová čepice… Nebo SPZ “NEJ B0URAK”. Přeškrtnutá mešita na profilovce. Kérka s hvězdičkama. A tak dál.

Ale zase na druhou stranu — jestli chcete najít skupinu moulů, co budou dobrovolně šířit kdejakou píčovinu, tak tohle je ideální předvýběr. (Zaujal mě tenhle tweet — bohužel jsem k tomu nedohledal žádné další informace, takže bez záruky.)

Každopádně pro mne je to jedno z vodítek, když přemýšlím, jestli nějaký komentář z paralelní dimenze smazat, nebo rovnou zablokovat i autora…

Asi stopadesátý zápisník…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store