Wokesvětlení v sedmi střepech

Photo by Matt Artz on Unsplash
Photo by Marcus Löfvenberg on Unsplash
Photo by Justus Menke on Unsplash
Photo by Paul Kapischka on Unsplash
Photo by Sara Codair on Unsplash
Photo by Dan Dennis on Unsplash

Nejdivnější a nejnelidštější na komunismu je jejich zvláštní pochmurnost. Čím hůře, tím lépe; porazí-li cyklista hluchou babičku, je to důkaz zpuchřelosti dnešního řádu; strčí-li dělník prst do koleček stroje, nerozmačkají mu jeho ubohý prst kolečka, nýbrž měšťáci, a k tomu ještě s krvežíznivou rozkoší. Srdce všech lidí, kteří z těch či oněch osobních příčin nejsou komunisty, jsou zhovadilá a hnusná jako vřed; není dobrého chlupu na celém dnešním řádu; co je, je špatné.
Karel Čapek, Proč nejsem komunistou

Photo by Jilbert Ebrahimi on Unsplash

“Ale ty jen říkáš, že ti to je jedno, to znamená, že to ve skutečnosti řešíš…,” říká mi pán a lišácky se usmívá, jak mě doběhl na logice a usvědčil z — nevím z čeho, ale z něčeho špatného asi. Ve skutečnosti popsal jen svůj pocit. Vím to. Poznal jsem na vlastní kůži, jaký rozdíl je mezi křečovitým “říkám, že mi to je jedno” a osvobozujícím “je mi to jedno”. A je mi jedno, jestli to chápete nebo ne.

--

--

Asi stopadesátý zápisník…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store